Skip to Main Content

2018∙10∙04 | BAO BAO ISSEY MIYAKE

Popup Event at MATSUYA GINZA

A BAO BAO ISSEY MIYAKE popup event is held for a limited time at MATSUYA GINZA from Tuesday, October 2nd.

BAO BAO ISSEY MIYAKE MATSUYA GINZA
BAO BAO ISSEY MIYAKE MATSUYA GINZA
BAO BAO ISSEY MIYAKE MATSUYA GINZA

Popup Event at MATSUYA GINZA

Period: Tue, Oct 2 - 9

Venue: Space of Ginza 1F, MATSUYA GINZA

SHARE